LEZETOP CZ - Lezecké centrum Písek

Popis činností lezeckého klubu LezeTop Písek z.s.


Lezecký klub LezeTop Písek sdružuje děti a mládež se zájmem o lezení. Tyto děti se pravidelně schází se svými trenéry (certifikovanými lezeckými instruktory) na kroužcích, které se konají každý všední den v týdnu – od pondělí do pátku. Dětské lezecké kroužky jsou koncipované pro všechny pohybu-chtivé děti a jsou zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností a správný tělesný růst herní formou, s prvky gymnastiky, míčových her a zdravotního posilování posturálního svalstva. Kroužky dětem pomáhají naučit se rozhodování, zdravému sebevědomí, odpovědnosti a rozvážnosti. Starší a pokročilejší děti se naučí jak rozvíjet svou výkonnost, lezecké techniky a posilování. Dále se naučí základním praktikám sportovního lezení, rovnováze a fyzické zdatnosti.

Děti se dvakrát ročně účastní domácích lezeckých závodů (lezení na obtížnost a bouldering) a mimo jiných soutěží, mají i příležitost účastnit se, spolu se svými trenéry, závodů na jiných lezeckých stěnách v republice.
Ti nejlepší z nich (např. Albert Musil), se kvalifikují na mezinárodní soutěže a závody, např.: Mistrovství světa juniorů v Innsbrucku, 2017, trojkombinace – obtížnost, rychlost, bouldering), Evropský pohár v Dorbinu, Mitterdorfu a v Ustedu, či do závodů Českého Poháru, pořádaného ČHS (Český Horolezecký Svaz) . Kraje, kam se děti v rámci závodů vydávají : Jihočeský - Písek, České Budějovice, Západočeský - Plzeň, Středočeský - Praha, Severočeský - Liberec, Jablonec, Moravský - Brno, Moravsko-slezký - Svitavy, Police nad Metují, Choceň, Dorbin, Insbruck.

Nad rámec pravidelných kroužků ve školním roce, se děti z klubu přes letní prázdniny účastní příměstských táborů, které jsou zaměřené na lezení v hale a na skalní lezení. Skály zvané „Májovka“ anebo "stará strana" za Smetákem, či "Na Sekyrce", jsou ideální pro lezení v nižších a středních obtížnostech – tedy právě pro děti a mládež. Cesty jsou zajištěné a udržované. O bezpečnost se na táborech starají certifikovaní instruktoři lezení. Tyto tábory se konají vždy 5x za prázdniny a je o ně velký zájem.

Lezecký klub sdružuje i dospělé lezce, nábor nových členů se koná 1x ročně. Podmínkou přijetí je aktivní lezení v lezeckém centru LezeTop, pomoc či práce na stěně a schválení člena na členské schůzi a uhrazení členského poplatku. Každý člen klubu může celoročně využívat několika výhod – levnější vstup na stěnu, slevu na nákup v rámci obchodu v lezeckém centru či slevu na nákup permanentek.

V roce 2021 jsme uspěli v dotačním programu Jihočeského kraje s názvem "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021". Jihočeskému kraji velice děkujeme, prostředky ze získané dotace jsme využili na zkvalitnění tréninků dětí a mládeže, na obnovu bezpečného jištění a k zapůjčení speciálních lezeckých struktur. Rovněž jsme z financí zajistili další vzdělání instruktorů a trenérské kurzy a školení. 

Zároveň jsme uspěli v dotačním programu, který vyhlásil Jihočeský kraj - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, I. výzva pro rok 2023. 

Díky dotačnímu programu Jihočeského kraje "Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023" jsme obdrželi prostředky na REKONSTRUKCI LEZECKÉHO PROFILU, kterou jsme uskutečnili v sprnu 2023. 

V roce 2022 jsme uspěli s žádostí o poskytnutí dotace na základě Výzvy 14/2021 - MŮJ KLUB 2022, kterou vyhlašuje NSA (Národní Sportovní Agentura). Dotace je poskytnuta na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let. Na zabepečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu a na činnost zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení. Zavazujeme se plnit tuto dotaci v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Letos jsme rovněž obdrželi podporu od organizace NSA na základě Výzvy24/2022 - MŮJ KLUB 2023 - pohyb a zdraví, která se poskytuje na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 14 let. Opět na zabepečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu a na činnost zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení. Zavazujeme se plnit tuto dotaci v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 

P.č.NázevTyp/velikost 
1.Písecké skály - Májovkapdf (1.5 MB)stáhnout
2.pdf (1.7 MB)stáhnout
3.pdf (1.7 MB)stáhnout
4.pdf (1.6 MB)stáhnout
5.pdf (1.2 MB)stáhnout
6.doc (147 kB)stáhnout
X

Přihlášení do administrace